واژه‌های سرنگون!

واژه‌های سرنگون!
عقابی را دیدم در هیبت فیل
که وارونه بر خری نشسته بود…
و جغدی شوم را
در دریدن جوجه کبوتری گرسنه
در تیرگی سیاه شب یاری می‌داد…
و در ميدان شلوغ شهر عربده می‌کشید…
من ناجی کبوتران جهانم!! … بیشتر بخوانید…واژه‌های سرنگون!

شمس العالمین

ای نجف، ای کربلا، ای سامرا، ای کاظمین
ای تمام عشق عالم جمع بر گرد حسین

اربعین میعادگاه عاشقان عالم است
عاشقان او، که زهرا و علی را نور عین

از درون قلب‌های خسته ی مستضعفان
رهروی در امتداد کعبه، از سوی خمین

ماه شب، خورشید روز و ماهتاب و آفتاب
شادمان از نور مشتاقان شمس العالمین

همچو رود و جویبار و آبشاران، سوی او
خلق از پیر و جوان و کودکان و والدین

ای بسا در این همه، هستند جمعی منتظر
یاوران ناب مهدی در نجات کعبتین … بیشتر بخوانید…شمس العالمین