در باره من

من مهدی عظیمی میرآبادی دارای کارشناسی در رشته سینما با گرایش تدوین، و دانش آموخته کارشناسی ارشد سینما و کارمند بازنشسته صدا و سیما هستم که «تدوین آثار تولیدی یاس فیلم اعم از فیلم های سینمایی، تله فیلم ها، سریال،  ها، فیلم های کوتاه، مجموعه ها و فیلم های مستند از سال 1383 تا کنون (بیش از 15 عنوان)»، «تدریس تدوین در دانشکده های علمی کاربردی»، «مسئولیت دپارتمان تدوین در دانشکده علمی کاربردی سروش»، «تهیه و تولید فیلم های سینمایی (4 مورد)، تله فیلم (4 مورد)، و چندین سریال، فیلم کوتاه و مستند»، «مدیریت فرهنگی هنری سینمایی و تلویزیونی از 1362 تاکنون از سطح مدیریت های شهرستان تا مدیرکل نظارت و ارزشیابی سینمای حرفه ای و معاون سازمان سینمایی کشور»، «صاحب امتیازی و مدیریت مسئول و عضویت در شورای تحریریه و سردبیری چندین نشریه و رسانه»، «عضویت در شوراهای متعدد نظارتی و مشورتی فیلم و سینما در سطح کشور»، «عضویت در هیات های متعدد انتخاب و نهایی جشنواره های محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی فیلم و سینما»، و «نگارش چندین فیلمنامه، رمان، داستان کوتاه، و مجموعه اشعار» بخشی از فعالیت های من در عرصه فیلم و سینما و تلویزیون و رسانه است.