واژه‌های سرنگون!

واژه‌های سرنگون!
عقابی را دیدم در هیبت فیل
که وارونه بر خری نشسته بود…
و جغدی شوم را
در دریدن جوجه کبوتری گرسنه
در تیرگی سیاه شب یاری می‌داد…
و در ميدان شلوغ شهر عربده می‌کشید…
من ناجی کبوتران جهانم!! … بیشتر بخوانید…واژه‌های سرنگون!